$left
$middle

Arkiv och samlingar

Malmö stadsarkiv är stadens minne. Hos oss finns kunskap om Malmö stad från 600 år tillbaka i tiden. Informationen finns samlad i våra databaser och fysiska arkiv.

Tänk på att all information inte finns tillgänglig på internet. Det är bara genom ett personligt besök i våra läsesalar som du får en fullständig uppfattning om bredden i våra samlingar.

Innehåll

sv