$left
$middle

Leverans och arkivvård

Om du arbetar med dokumenthantering och arkiv hittar du aktuella regelverk här.

Malmö stadsarkiv arbetar för en god arkivhantering

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dokumenthantering och arkivvård inom Malmö stad. Informationen riktar sig i första hand till arkivansvariga och arkivredogörare vid kommunens myndigheter och bolag.

Tillsyn genom inspektioner

Malmö stadsarkiv ska på kommunstyrelsens uppdrag utöva tillsyn över stadens myndigheter och kommunala bolag. Tillsyn sker genom regelbundna inspektioner hos stadens myndigheter, då Malmö stadsarkiv ger råd och stöd i arkivfrågor.

En inspektion innebär att Malmö stadsarkiv kommer på besök och kontrollerar hur väl myndigheten tillämpar arkivlagens regler om arkivhantering i praktiken. Inspektionerna omfattar hanteringen av allmänna handlingar. Vid behov kan Stadsarkivet utfärda föreläggande om åtgärder.

Statliga myndigheter hänvisas till Riksarkivets hemsida.

Leverering av arkiv

Kommunala arkiv

Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv. Leveranser av allmänna handlingar till Malmö Stadsarkiv kan ske efter en särskild överenskommelse mellan stadsarkivet och den myndighet som vill leverera.

Myndigheter som vill leverera arkiv till Malmö Stadsarkiv fyller i ett digitalt formulär.

Enskilda arkiv

Enskilda arkiv är en viktig del av vårt kulturarv. Om ni har ett arkiv som ni tror kan ha betydelse för forskningen om Malmö så tveka inte att kontakta oss på stadsarkiv.arkivleverans.kf@malmo.se.

Arkiven kan lämnas in som gåva eller med ett depositionsavtal.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv