$left
$middle

Kyrkoarkiv

Kyrkan ansvarade för den svenska folkbokföringen från slutet av 1600-talet och fram till och med 1991-06-30 då ansvaret överfördes till Skatteverket.

I Malmö finns födelse-, vigsel- och dödböcker i allmänhet bevarade från 1680-talet och framåt. Dessa så kallade ministerialböcker är kronologiskt förda. Från och med 1810-talet tillkommer de informationsrika husförhörslängderna, från cirka 1895 benämnda församlingsböcker, som är geografiskt förda efter kvarter och tomtnummer. Dessa innehåller uppgifter om de personer som var skrivna på en viss adress under en avgränsad tidsperiod, vanligen tioårsperioder.
 
Församlingarnas arkiv och den svenska folkbokföringen utgör huvudkällorna inom släktforskning. Stadsarkivet förvarar förutom stadsförsamlingarnas även de till Malmö inkorporerade församlingarnas arkiv. De flesta kyrkoböcker är mikrofilmade och finns tillgängliga digitalt i forskarsalen.

Folkbokföringshandlingar som är yngre än 70 år kan omfattas av sekretess och ska därför sekretessbedömas före utlämnande.

sv