$left
$middle

Tullarkiv

Malmö stadsarkiv förvarar arkiv som har tillhört tullmyndigheter i Malmö.

I Skåne har de styrande sedan medeltiden tagit upp tullavgifter på varor som förts in och ut ur landet. I början var det den danska staten som kontrollerade att avgiften betalades. Efter Skåne hade blivit svenskt år 1658 infördes det svenska tullväsendet.

Stadsarkivet förvarar arkiv som har tillhört tullmyndigheter i Malmö. Regionala tullmyndigheters arkiv finns vid Landsarkivet i Lund, och de centrala tullmyndigheternas arkiv förvaras vid Riksarkivet.

De äldsta bevarade tullhandlingarna vid Malmö stadsarkiv kommer från Tullkammarens i Malmö och Landtullkammarens arkiv. Tullkammare var en myndighet som fanns i städer som hade rätt att bedriva handel med utlandet.

År 1922 organiserades tullväsendet om. Tullkammaren lades ner, och en rad andra tullmyndigheter tillkom. De flesta tullarkiv som förvaras vid stadsarkivet kommer från tullmyndigheter som lagts ner under 1900-talet.

I tullmyndigheternas arkiv hittar man handlingar som skeppslistor, journaler över ankommande och avgående fartyg, korrespondens och personalhandlingar.

sv