$left
$middle

Sjuk- och hälsovårdsarkiv

I sjuk- och hälsovårdsarkiv hittar man handlingar från den kommunala hälso- och sjukvården i Malmö, sjukhus, sjukhem och privatläkare. De är en viktig källa för forskningen om enskilda personer.

I barnmorskedagböcker från 1881-1952 finns noggranna anteckningar om förlossningsförlopp. Genom journaler kan man få uppgifter om patienter, sjukdomar och behandlingar.

I stadsläkarens årliga rapporter finns information om Malmös innevånare vad gäller befolknings-, sjuklighets- och dödlighets-förhållanden.

Bland Hälsovårdsnämndens i Malmö handlingar ges information om hur de sanitära förhållandena i staden såg ut vid till exempel 1950-talet.

Då vissa uppgifter i sjuk- och hälsovårdsarkiven kan vara mycket personliga omfattas delar av dem av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta oss

sv