$left
$middle

Inkorporerade kommuner

Begreppet kommun införs genom lagen om kommunal styrelse år 1862. Från och med 1863 får kommunerna ansvar för alla frågor som inte är kyrkliga. Fram till och med år 1970 finns tre sorters kommuner – städer, köpingar och landskommuner.

Socken är kommunens föregångare. Socknar bildades när kristendomen infördes. Under medeltiden var en socken området runt en kyrka. Människorna i en socken betalade för kyrkan och prästen. Så småningom fick en socken ansvar för sådant som inte bara gällde kyrkan, till exempel fattigvård och skola. Uppgifter om socken och sockenstämma hittar man i kyrkans församlingsarkiv.

Varje socken blir två kommuner. Genom lagen om kommunalstyrelse år 1862 bildar varje socken två kommuner, en kyrklig församling och en borgerlig landskommun. Den kyrkliga församlingen leds av en kyrkostämma och den borgerliga kommunen leds av en kommunalstämma. Den kyrkliga församlingen fick ansvar för kyrkan medan den borgerliga kommunen fick ansvar för till exempel fattigvård och bebyggelse.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv