$left
$middle

Föreningsarkiv

Många olika föreningar har verkat i Malmö stad. Vid Malmö stadsarkiv förvaras till exempel arkiv från idrottsföreningar, fackliga organisationer, nykterhetsrörelser och humanitära organisationer.

Arkivet hos en förening utgörs av de handlingar som har uppkommit inom organisationen. Det kan röra sig om protokoll, korrespondens, medlemsmatriklar och fotografier.  

Arkivet berättar föreningens historia men även dess roll i stadens utveckling. Dessutom kan föreningsarkivet vara en tillgång för släktforskaren.

Kontakta oss

sv