$left
$middle

Sökregister

Här hittar du information om personregister som har skannats och som finns som digitala bilder på Malmö stadsarkiv.

Registren omfattar främst äldre husförhörslängder fram till 1880-talet. Det finns även enstaka födelseregister och register till död- och begravningsböcker.

Sökregister på stadsarkivet

I Malmö stadsarkivs läsesalar finns det många fler sökregister än de som finns listade här på vår webbplats.

Där har du som släktforskar även tillgång till bland annat SVAR:s digitala forskarsal, Genline och Arkiv Digital.

Digitaliserade sökregister

  • Bouppteckning
  • Caroli församling
  • Gamla begravningsplatsen
  • Garnisonsförsamlingen
  • Hospitalsförsamlingen
  • S:t Petri församling
  • Sjöförklaringar
  • Slottsförsamlingen

Nationell arkivdatabas (NAD)

NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag.

Demografisk Databas Södra Sverige

Uppgifter ur födelse- och dopböcker från ett urval Malmöförsamlingar har registrerats i DDSS Demografisk Databas Södra Sverige.

I databasen hittar du uppgifter ur kyrkoböcker från Skåne, Halland och Blekinge som registreras för att vara fritt sökbara på nätet.

Historisk statistik i Malmö

Vill du veta hur många som föddes i Malmö 1923 eller hur många barn det bodde på Möllevången 1991? Här hittar du digitaliserade versioner av Malmö stads tidigare statistikpublikationer.

Malmös Historia

Här kan du lärs dig mer om Malmös intressanta historia.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv