$left
$middle

Sökregister

Här hittar du de personregister som har skannats och som finns som digitala bilder. Registren omfattar främst äldre husförhörslängder fram till 1880-talet. Det finns även enstaka födelseregister och register till död- och begravningsböcker.

Fler sökregister

 I Malmö stadsarkivs läsesalar finns det många fler sökregister än de du ser här på vår webbplats. Där har du som släktforskar tillgång till bland annat SVAR:s digitala forskarsal, Genline och Arkiv Digital.

sv