$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Lorensborg

Lorensborg

Lorensborg ligger i Malmös västra del. I norr avgränsas stadsdelen av John Ericssons väg och i söder av Stadiongatan. Genom Lorensborg sträcker sig Lorensborgsgatan och angränsar sedan mot öster till Malmö Stadion. Västerut ligger Vendelsfridsparken och villaområdet Solbacken.

Fram till mitten av 1950-talet var detta obebyggd jordbruksmark med undantag av ett par lantgårdar. Här fann man gården Lorensborg och det var också denna gård som sedan fick ge namn åt stadsdelen. Gården revs i när projekteringen av området tog vid.