$left
$middle

BID Malmö

BID i Malmö står för Boende, Integration och Dialog och är ett partnerskap mellan fastighets­ägare, verksamheter, staden, bostads­rätts­föreningar och byalag. Vi samverkar nära med boende, staden, föreningslivet, myndigheter, forskning och folkbildning.

BID Sofielund som ett verktyg i stadsutveckling

Arbetet inleddes med en omfattande analys av fastighetsägare i delområdet. Ett antal slumvärdar fångades upp och media följde processen. Parallellt ökades samverkan med Hyresgästförening, polisen, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och fastighetsägare för att öka tryggheten samt utveckla den seriösa fastighetsförvaltningen.

Business Improvement Districts

Verksamheten inspireras av BID, Business Improvement Districts, som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder och i Malmö. I Malmömodellen står det för Boende, Integration och Dialog. Föreningen är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och i nära samarbete med Malmö stad, som står för utvecklingsledare av processen. I BID-processen har en avsiktsförklaring skrivits mellan staden, E.ON, VA SYD och Fastighetsägare Sofielund om att bryta ned FN:s 17 hållbarhetsmål till det lokala arbetet i Sofielund.

Ideel förening

2014 grundades den ideella föreningen Fastighetsägare BID Sofielund, med BID, Business Improvment District, som ett verktyg i stadsutveckling och med fokus på Boende, Integration och Delaktighet. Föreningen har idag över 40 medlemmar och är öppen för alla som äger fastigheter i området. Både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar men även byalag, företag och verksamheter är medlemmar. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift och en serviceavgift. Malmö stad finansierar en utvecklingsledare och viss administration medan föreningen finansierar lokaler och verksamhet.

BID Malmö

Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången samverkar under samlingsnamnet BID Malmö med många olika aktörer för att öka trivseln i Sofielund och Möllevången. Arbetet bygger på BID-processen, som är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på seriösa och goda boendemiljöer.

Läs mer: Välkommen till BID Malmö - BID Malmö : BID Malmö (bidmalmo.se)

Praktisk info

Kontakta BID Malmö för studiebesöksförfrågan: E-post: info@bidmalmo.se
Telefon: 0729-82 98 15

Kontakta oss

Studiebesöksverksamhet

sv