$left
$middle

Lindängen

Lindängen var ett av fem områden som ingick i områdesprogrammen för Malmö (2010-2015). Satsningen har som mål att bidra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning, att skapa ökad trygghet, ett levande centrum och möjligheter för alla att påverka utvecklingen av området.

Genom ett tätt samordnat tvärsektoriellt arbete som involverar många Lindängenbor och en mängd olika aktörer, har områdessatsningen börjat göra skillnad. Områdesprogram Lindängen präglas av medborgarinvolvering, utveckling av mötesplatser, trygghetsarbete, upprustning av stadsmiljön och kortare vägar till självförsörjning.

Under studiebesöket berättar vi hur vi arbetar för att uppnå målet ”ett tryggt och attraktivt Lindängen med fler i arbete”. Vi tar upp områdesprogrammet och prioriterade insatser som Allaktivitetshuset, förnyelse av Lindängen centrum och Framtidens hus.

Praktisk info

Plats: Framtidens Hus i Lindängen, Lindängsplan 3
Längd:
minst 2 timmar
typ av studiebesök: föredrag och besök till verksamheter på Lindängen. Rundtur kan arrangeras för mindre grupper.
målgrupp:
kommuner, idéburna organisationer och politiker, som arbetar med social hållbarhet, integration, barn och ungdomar, demokrati och medborgarinvolvering.
max antal deltagare:
25 personer

Gör en bokningsförfrågan

Kontakta oss

sv