$left
$middle

Tema Förskola och Grundskola

Malmös förskolor och skolor präglas av Malmödevisen mångfald, möten och möjligheter. Vi lägger upp studiebesöket efter era behov och önskemål.

I Malmö finns förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning. Det finns bland annat förskolor med uteprofil och bussförskolor.

I Malmö finns ett åttiotal kommunala grundskolor. I skolorna finns även förskoleklasser och skolbarnomsorg.

I varje stadsområde finns en eller flera särskolor. Dessutom finns det olika sorters resursskolor inom staden.

Kontakta oss

sv