$left
$middle

Om Malmö stads organisation

Malmö stad har cirka 28 000 anställda som ger service och utvecklar Malmö. Som Malmöbo möter du troligtvis våra verksamheter varje dag i någon form.

Schema över Malmö stads organisation

Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur verksamheterna ska organiseras. Malmö stad består av flera förvaltningar. Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Varför kommunala bolag?

Malmö stad äger också helt eller delvis ett antal bolag. Kommunen har bolag för att det finns ett behov av en mer affärsmässig verksamhet än vad som är möjligt för Malmö stads kommunala verksamheter.

Läs mer

Kontakta oss

sv