$left
$middle

Om Malmö stads organisation

Här får du veta mera om hur kommunen är organiserad.

Schema över Malmö stads organisation

Malmö stad har cirka 27 000 anställda. Du som är Malmöbo möter troligtvis våra verksamheter varje dag i någon form. Vårt ansvar är att ge god service av hög kvalitet till invånare i Malmö.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur verksamheterna ska organiseras. Malmö stad består av flera förvaltningar. Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Varför kommunala bolag?

Malmö stad äger också helt eller delvis ett antal bolag. Kommunen har bolag för att det finns ett behov av en mer affärsmässig verksamhet än vad som är möjligt för Malmö stads kommunala verksamheter.

Läs mer