$left
$middle

Forum

En rad samverkansforum och nätverk har bildats för att stärka de mänskliga rättigheterna och demokratin. Forumen och nätverken arbetar bland annat med frågor kring antiziganism, antisemitism, islamo-, afro- och homofobi.

Open Skåne  

Malmö stad sitter i styrelsen för stiftelsen som bildades 2014. Där olikheter samverkar skapas nya perspektiv och nya möjligheter. Open Skåne är en process för social och kulturell öppenhet i Skåne.

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Ett forum där politiker möter olika aktörer och medborgare i Malmö, för att samtala om frågor som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, och sådant som kan hota dessa grundläggande värden.

Antirasistiskt skolnätverk

Malmö stads grund- och gymnasieskolors nätverk. Syftet är fortbildning för att förstärka skolornas likabehandlingsarbete och värdegrundsarbete.

UMAF

Det finns ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen och Unga mot ntisemitism och främlingsfientlighet som erbjuder varandra föreläsningar och utbildningar för att bredda varandras kompetenser.

Malmös muslimska nätverk 

Malmö muslimska nätverk är ett samarbete mellan flera av Malmös muslimska församlingar.

Kontakta oss

sv