$left
$middle

Så används dina skattepengar

I november varje år tar kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och hur pengar ska fördelas till kommunens verksamheter.

Den största delen av kommunens intäkter kommer från kommunalskatten som Malmöbor betalar in. Malmö stads totala skatteintäkter är ungefär 16,5 miljarder kronor per år (2022).

Så fördelas skatten till olika verksamheter, utifrån 100 kronor:

  • 47 kronor går till förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning.
  • 26 kronor går till äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
  • 15 kronor går till individ och familjeomsorg. Det är till exempel kostnader för socialt arbete med insatser för barn, unga, famljer och personer med missbruk, boende för hemlösa och ekonomiskt bistånd.
  • 6 kronor går till kultur och fritidsverksamhet, så som bibliotek, idrottsanläggningar och arrangemang.
  • 4 kronor går till kostnader för infrastruktur och skydd, så som gator, parker och räddningstjänst.
  • 2 kronor går till övrig verksamhet, till exempel politisk verksamhet och arbetsmarknadsinsatser.

Mer information om hur dina skattepengar används kan du läsa om i Malmö stads budget.

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv