$left
$middle

Om Prao Malmö

Prao Malmö är en del av arbetsmarknadsavdelningen vars uppdrag är att genom praktik ge Malmöbor chansen att utvecklas, bli bättre rustade för och komma närmare arbetsmarknaden.

På arbetsmarknadsavdelningen finns följande praktikverksamheter: Ung i Sommar, Praktikservice, arbetsmarknadsanställningar, Praktik vid event, Praktikmatchning och Prao Malmö. Arbetsmarknadsavdelningens olika verksamheter förmedlar tillsammans tusentals praktikplatser per år till Malmöborna, från grundskoleelever till vuxna Malmöbor. Praktikplatserna som förmedlas finns både hos privata och ideella som hos offentliga arbetsgivare.

Därför startades Prao Malmö

Grundskoleförvaltningens ledning har antagit riktlinjer om PRAO vilka gäller från och med höstterminen 2017. Enligt dessa har Prao Malmö centralt ansvar för att anskaffa platser för alla elever i årskurs 8 som är aktuella för PRAO läsåret 2017/18 och framåt och går på kommunala skolor. Detta innebär att kommunala skolor och deras elever inte längre ansvarar för framtagning av praoplatser. Efter att plats tagits fram av Prao Malmö är det skolans ansvar att administrera kontakt med företag och organisationer samt ge återkoppling till Prao Malmö.

Anskaffningen ska sträva efter att nå en så stor bredd som möjligt för att innehålla arbetsplatser från alla privata och offentliga verksamheter. Varje elev ska ha sin prao under 1 arbetsvecka på hösten och en på våren.

Kontakta oss

sv