Kemikaliesmart vardag för barn: En sida för dig som arbetar pedagogiskt i Malmö

Att skapa en kemikaliesmart vardag för barn är egentligen ganska lätt. På den här sidan har vi samlat tips, underlag och idéer som kan guida och inspirera dig i det kemikaliesmarta arbetet i din verksamhet!

Här hittar du förslag på hur du kan tänka kemikaliesmart i just din verksamhet

Information om plast, kemikalier
och vad du ska tänka på med barn under tre år

Hur är sidan tänkt att användas?

Du som arbetar med barn har en viktig roll och kan vara med och påverka så att barnen får en bättre miljö. Till din hjälp har vi tagit fram denna sida där vi samlat kemikaliesmarta tips som kan användas när det är dags att skapa och använda återbrukat material.

Representanter från förskoleförvaltningen och miljöförvaltningen har tillsammans arbetat fram den här sidan. Det finns även ett lexikon med bedömning av återbruksmaterial. Materialet är tänkt att kunna användas i alla miljöer där barn och unga rör sig i Malmö stads verksamheter.

Varför kemikaliesmart?

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Barn äter, dricker och andas upp till sju gånger mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Små barn tuggar och suger dessutom på föremål i sin omgivning.

Egenkontroll

Här finns guider för egenkontroll av till exempel tvätt och städ.

Lexikon för återbruksmaterial

Här kan du läsa mer om olika återbruksmaterial, dess risker och vad man ska tänka på.

Länktips

Här kan du läsa mer om kemikalier i vardagen, vad du ska tänka på när du handlar och mycket mer.

Malmö stads kemikaliearbete

Arbetet med kemikaliesmart vardag för barn bidrar till mål fem i Malmö stads miljöprogram. Det handlar om att hälsofarlig exponering ska minska avsevärt och att Malmöbornas exponering för skadliga ämnen ska minska. Sidan är en del i genomförandet av handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022-2030.

Kontakta projektledare Izabella Arwidson på izabella.arwidson@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv