$left
$middle

Om RIKC

En av grundprinciperna i RIKC:s arbete är att genom centrets förhållningssätt få romer att känna sig erkända av, delaktiga i och ansvariga för samhället.

De anställda på RIKC arbetar med vägledning och rådgivning för romer, Malmö stads verksamheter och allmänheten.

Öppettider för medborgarkontoret

Centret har ett medborgarkontor som är öppet under dessa tider:

  • Måndag–fredag, klockan 08.30–17.00
  • Lördag–söndag, STÄNGT

Att implementera minoritetsrättigheter

RIKC arbetar utifrån allas lika värde. Utifrån romsk delaktighet, lagstiftning och forskning har centret utvecklat modeller för implementering av nationell minoritetslagstiftning. Centret arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt för att säkerställa att lagen implementeras på kommunal nivå.

I enlighet med Regeringsprop. "Från erkännande till egenmakt" är de nationella minoriteterna en del av vårt gemensamma, svenska kulturarv. I samverkan med både civila aktörer och andra verksamheter inom Malmö stad arbetar vi på så sätt gemensamt för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer

Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att Malmö stads samtliga förvaltningar har relevant kunskap för att stärka den romska minoritetens möjligheter att delta på lika villkor som övriga invånare. RIKC har uppdraget att implementera, följa upp och revidera planen.

Material om RIKC

Följande broschyr, rapporter och handlingsplaner finns att ta del av på RIKC.

  • Årsrapporter avseende RIKC:s arbete
  • Handlingsplaner för den nationella minoriteten romer i Malmö
  • Behovsanalys av romska elevers skolgång i Malmö
  • Broschyr om centret

Besök oss eller mejla oss på rikc@malmo.se om du vill veta mer!

Poddar RIKC medverkat i

I dessa poddar kan du lära dig mer om RIKC arbete:

Kontakta oss

Romskt informations- och kunskapscenter

Postadress:
Romskt informations- och kunskapscenter Norrtäljegatan 6 214 29 Malmö
Besöksadress:
Norrtäljegatan 6
Besökstider:
Vardagar 10.00–14.00
sv