$left
$middle

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) tillhör Malmö Stadsarkiv, kulturförvaltningen, Malmö stad och har ett kommunövergripande uppdrag och samordningsansvar rörande den nationella minoriteten romer i Malmö. Centret arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället.

RIKC har utvecklat ett unikt koncept för att implementera den romska minoritetens mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Centret erbjuder bland annat råd och stöd till Malmöbor på romani chib genom sitt medborgarkontor och som resurspersoner inom individärenden.

RIKC utvecklar även samarbetsformer för att öka kunskapen kring minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor idag. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med nationella minoritetsrättigheter.

Om RIKC

En av grundprinciperna i RIKC:s arbete är att genom centrets förhållningssätt få romer att känna sig erkända av, delaktiga i och ansvariga för samhället.

Råd och stöd

RIKC erbjuder Malmös medborgare råd, stöd och vägledning på romani chib.

Rapporter, studier och styrdokument

RIKC samarbetar bland annat med kommuner, statliga instanser och internationella granskningsorgan för att delge centrets erfarenheter och inblick i romska frågor.

Lagar och konventioner

RIKC arbetar i enlighet med bland annat svensk minoritetslagstiftning och internationella konventioner.

Kontakta oss på RIKC

Om du har en allmän fråga eller inte vet vem du ska kontakta kan du mejla rikc@malmo.se.

Du hittar oss på Norrtäljegatan 6 i Malmö. Varmt välkommen med frågor, idéer och tankar.

Porträttbild av Mujo Halilovic.

Mujo Halilovic
Verksamhetschef
mujo.halilovic@malmo.se
040-34 60 12
0709-69 21 86

Porträttbild av Diana Bogelund.

Diana Bogelund
Samhällsvägledare diana.bogelund@malmo.se
040-34 60 22
0738-52 60 30

Porträttbild av Julia Sällström.

Julia Sällström
Planeringssekreterare
julia.sallstrom@malmo.se
0709-71 97 57

Porträttbild av Robert Vävström.

Robert Vävström
Samhällsvägledare
robert.vavstrom@malmo.se
040-34 60 23
0766-32 49 76

Porträttbild av Milan Verson.

Milan Verson
Samhällsvägledare
milan.verson@malmo.se
0708-48 03 35

Porträttbild av Sandy Lindkvist.

Sandy Lindkvist
Projektassistent sandy.lindkvist@malmo.se

Porträttbild av Olga Friberg Jonsson.

Olga Friberg Jonsson
Planeringssekreterare
olga.fribergjonsson@malmo.se
0704-28 34 08

Porträttbild av Ajin Verner Carlsson.

Ajin Verner Carlsson
Planeringssekretare
ajin.verner-carlsson@malmo.se
0721-557521

Kontaktinformation och länkar

sv