$left
$middle

Så minskar Malmö stad energianvändningen

Malmö stad arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen i våra verksamheter. Här kan du ta del av några exempel på vad vi gör.

I Malmö stads egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen och det har vi gjort under lång tid. Det handlar bland annat om insatser för att optimera värme-, och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation. Sedan 2001 har energianvändningen minskat med 33 procent och vi har som mål att till år 2030 minska med ytterligare 15 procent..

Några viktiga exempel på hur vi arbetar med att minska energianvändningen i våra egna verksamheter:

  • Samordning och kontinuerlig uppföljning av energianvändningen i våra egna fastigheter.
  • Effektiv drift och optimering av befintliga fastigheter bland annat deras värme-, kyl- och ventilationssystem.
  • Minskad energianvändning på befintliga fastigheter genom olika energieffektiviseringsåtgärder. Till exempel byte av ventilationssystem, utbyte av gammal belysning till energisnålare varianter, förbättringar av byggnaders klimatskal (t.ex. tilläggsisolering och bättre fönster) och även installation av solceller.
  • I Malmö pågår det sedan flera år åtgärder för att hitta nya innovativa och hållbara lösningar för en energisnål belysning. Ett resultat av detta arbete är att Malmö har lägst genomsnittseffekt per gatuarmatur i Sverige. Vi har ett effektivt system som på många håll i staden kan regleras automatiskt.
  • Minskning av energianvändning hos hyresgästerna i kommunens egna fastigheter med hjälp av beteendeförändringar eller till exempel byte till mer energieffektiva ljuskällor.
  • Energieffektiva om-, till- och nybyggnationer med högre energikrav än byggreglerna.
  • Egenproduktion av solel på fastigheterna som minskar behovet av köpt el.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv