$left
$middle

Vanliga frågor och svar om energifrågan

Det är många som har frågor om den rådande energisituationen. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Energispartips

Elpriser och elförsörjning

Energieffektiviseringar i Malmö stads verksamheter

Frånkoppling och prioriteringar

Vedeldning

Kontakta oss

sv