Information, forskning och nyttiga länkar

Här hittar du urval av aktuell forskning, publicerat material och rapporter inom området stöd till anhöriga både från Malmö stad och från andra huvudmän.

Här finns även gemensamma projekt med olika parter och länkar som kan vara relevanta kring området stöd till anhöriga.

INFORMATIONSMATERIAL, STRATEGIER OCH PLANER

FORSKNING OCH PROJEKT

Från Malmö stad

Från övriga huvudmän

Pågående projekt

Artikel om anhörigas utsatthet, FoU Malmö och Malmö universitet

Projektet är en fördjupande del av en studie om anhörigas situation vid omfattande vård till en sammanboende part i ordinärt boende. Vad behöver utvecklas för att möta utmaningar då hälso- och sjukvårdslagens reglering möter socialtjänstlagen? Artikeln är en fördjupning av området i samarbete med Malmö universitet. Projektet är pågående under 2020.

Kontaktperson är Magdalena Andersson, e-postadress: magdalena.andersson@malmo.se

Forskningscirklar för anhörigkonsulenter

Forskningscirklarna är ett projekt av Malmö universitet. Anhörigkonsulenter från Malmö stad och andra delar av Skåne deltar. Pågående under 2020.

Kontaktperson är Åsa Alftberg, MaU, e-postadress: asa.alftberg@mau.se

NYTTIGA LÄNKAR