Information, forskning och nyttiga länkar

Här hittar du urval av aktuell forskning, publicerat material och rapporter inom området stöd till anhöriga både från Malmö stad och från andra huvudmän.

Här finns även gemensamma projekt med olika parter och länkar som kan vara relevanta kring området stöd till anhöriga.

INFORMATIONSMATERIAL, STRATEGIER OCH PLANER

FORSKNING OCH PROJEKT

Från Malmö stad

Från övriga huvudmän

Artikel om anhörigas utsatthet
FoU Malmö stad och Malmö universitet, 2020

Projektet är en fördjupande del av en studie om anhörigas situation vid omfattande vård till en sammanboende part i ordinärt boende. Vad behöver utvecklas för att möta utmaningar då hälso- och sjukvårdslagens reglering möter socialtjänstlagen? Kontaktperson är Magdalena Andersson, e-post: magdalena.andersson@malmo.se

NYTTIGA LÄNKAR

sv