Unga och beslutsfattare arbetar tillsammans med en utmaning

– exempel Demokratilabb

Demokratilabb Malmö genomfördes hösten 2019

Syfte: Tillsammans ta fram nya initiativ för hur unga människor i Malmö mer aktivt kan engagera sig i sin egen och stadens framtid.

Gruppbild av alla som deltog i Demokratilabbet
Ungdomar sitter vid ett skrivbord fullt med pennor och papper

Kort om Demokratilabb Malmö: 35 personer deltog i en tre månader lång process där de fick utveckla och testa idéer kopplat till frågan: Hur kan vi tillsammans stötta unga i Malmö för att mer aktivt engagera sig i sin egen och stadens framtid?

Deltagarna var ungdomar från olika gymnasieskolor och vuxna från olika förvaltningar i Malmö stad, Region Skåne, föreningar och näringsliv.


Processen var kopplad till ungdomsorganisationen Tillsammans i föreningsprojekt “Malmö berättar” och arbetet inom Malmö ungdomsråd. Deltagarna träffades under fyra processledda heldagar och arbetade i mindre grupper mellan träffarna. Stor vikt lades vid att lära känna känna varandra inom gruppen, lyssna till varandras perspektiv och på kreativa sätt komma på nya idéer till initiativ samt testa dessa. Två av grupperna fortsatte vidareutveckla sina initiativ även under 2020.

"Jag är så himla tacksam för att jag fått möjligheten att vara med i Demokratilabbet. Jag har lärt mig mycket om hur man kan jobba tillsammans på ett roligt sätt och det har lett till att jag blivit mer engagerad på andra håll, till exempel i Malmö ungdomsråd."

- deltagande ungdom, 16 år

Varför metoden är bra

  • Effektivt sätt att ta fram nya initiativ och konkreta ideér som är ordentligt förankrade i målgruppen unga.
  • Deltagande ungdomar blir hörda och får påverka hur tjänstepersoner ska arbeta med frågor som rör dem. Därmed känner de sig inkluderade och stärkta i sitt engagemang.
  • Genom att personer med olika ålder, bakgrund och professioner arbetar tillsammans byggs god förståelse för olika perspektiv och komplexiteten i en fråga.
  • Metoden innebär att relationer byggs mellan deltagarna, vilket kan leda vidare till nya samarbeten och ett utvecklat nätverk.
  • Många av de gruppverktyg och metoder för till exempel idégenerering, prototypbygge och mötesstrukturer som används under processen kan också användas i andra sammanhang.

Vid genomförande av metoden – tänk på att:

  • Se till att processen är förankrad så att det finns ett tydligt mål med hur initiativen kommer att tas vidare.
  • För att lättare nå intresserade ungdomar, samarbeta med ungdomsorganisationer.
  • Ge tydliga verktyg och metoder för hur de mindre grupperna kan arbeta bra tillsammans på ett engagerat sätt där alla får möjlighet att bidra.
  • För att unga ska få möjlighet att ta plats i ett forum med många vuxna är det viktigt att särskilt stötta dem, till exempel avsätta tid för att träffa endast de unga och ge dem möjlighet att influera processen.
  • Avsätt ordentligt med tid första träffen för att gruppen ska lära känna varandra, gärna på ett lekfullt sätt.
Ungdomar lägger ut bilder på de globala hållbarhetsmålen på golvet
Ungdomar sitter i ett rum framför en skrivtavla där det står "Grönt elevråd"

Se även Demokratilabbs hemsida

https://www.demokratilabbmalmo.se/

sv