Unga medverkar på konferenser

– exempel workshoprapportörer

Syfte: Att unga medverkar i en konferens som annars bara har vuxna deltagare, och delger sina perspektiv på aktuella frågor.

Kort om Workshoprapportörer:

Malmö stad har involverat unga i konferenser på olika sätt i flera år. I november 2019 hölls konferensen ”Att leda för hållbar utveckling” som fokuserade på rollen som skolledare i relation till de Globala målen och lärande för hållbar utveckling. Totalt tretton elever från dels en gymnasieskola i Lund och dels en grundskola i Malmö medverkade som observatörer på parallella workshops som hölls under konferensen. De rapporterade kortfattat sina iakttagelser i en gemensam powerpointpresentation inför hela konferenspubliken och fick även följdfrågor från moderatorn om sina tankar.

"Ungdomarnas presentation var en av de mest minnesvärda sessionerna av konferensen. De ungas input gav ett överraskande perspektiv och en oväntad nerv i diskussion."
/En av arrangörerna bakom konferensen

Varför metoden är bra:

  • De vuxna deltagarna i konferensen får del av nya perspektiv.
  • Ungdomarna får ökad insikt i hur vuxna arbetar och resonerar, och ser att de arbetar med konkreta lösningar på svåra problem.
  • Att unga tar plats på en konferens med fokus på framtidsfrågor sätter press på de medverkande vuxna att ta ökad hänsyn till kommande generationer.
  • Unga har rätt att höras i frågor som rör dem och därmed ger deras medverkan ökad legitimitet till evenemanget.

Vid genomförande av metoden - tänk på att:

  • Var beredd på att ungdomars input är mindre tillrättalagd än vad vuxnas brukar vara.
  • Se till att ge de unga mycket stöd inför sin medverkan, så att de är förberedda och känner sig trygga.
  • Förbered även moderatorn noga med särskilt fokus på hur det är tänkt att de unga ska höras och synas.
  • Ha en utvärdering och uppföljning med ungdomarna efter evenemanget och låt dem reflektera över det de har varit med om.
Gruppbild av alla som deltog i Demokratilabbet
Ungdomar sitter vid ett skrivbord fullt med pennor och papper
sv