Beslutsfattare och unga samtalar inför publik

– exempel panelsamtal i Fixa julen

Panelsamtal i Fixa julen

Syfte: Att unga och beslutsfattare samtalar om hållbar konsumtion inför publik.

Kort om Panelsamtal i Fixa julen: I december 2019 hölls en vecka med särskilt hållbarhetstema på Stadsbiblioteket i Malmö kallat ”Fixa julen”. En av programpunkterna var ett moderatorlett panelsamtal mellan ett kommunalråd, en enhetschef, en representant från Malmö ungdomsråd och en ung miljöaktivist. Under samtalet på drygt en timme diskuterades hållbar konsumtion och stadens miljöarbete ur olika perspektiv. Publiken, ca 60 personer, engagerades genom snabba omröstningar och ställde även frågor till panelen.

"De unga paneldeltagarna och publiken var bra på att ställa raka frågor och det blev ett ärligare och mer personligt och existentiellt samtal än det hade blivit med bara vuxna experter."
/Två av arrangörerna bakom Fixa julen

Gruppbild av alla som deltog i Demokratilabbet
Ungdomar sitter vid ett skrivbord fullt med pennor och papper

Varför metoden är bra:

 • Det får samtalet mellan unga och beslutsfattare att nå ut till fler då de möts inför publik istället för i ett eget möte.
 • När samtalet hålls på en scen inför publik är det lättare att få raka svar från beslutsfattare och att ställa följdfrågor om det behövs, det blir en ärlig diskussion.
 • Unga är nog generellt sett bättre än många vuxna på att ställa raka frågor.
 • Det blir en annan dynamik när det inte bara är ”vuxna experter” med som deltagare, och därmed får beslutsfattarna som är med i samtalet nya perspektiv.
 • De unga kan få lättare att i framtiden ta kontakt med beslutsfattare efter att ha fått kontakt genom panelsamtalet.

Vid genomförande av metoden - tänk på att:

 • Det kan vara utmanande att få intresse för ett panelsamtal med politiker när det inte är valår, det är bra att knyta till en plats eller evenemang som intresserar folk.
 • Försök hitta en balans med ett upplägg som väcker engagemang, men som också rör sakfrågor som beslutsfattarna har rådighet över.
 • Förbered panelsamtalsdeltagarna så att de känner sig bekväma med hur samtalet är upplagt.
 • Se till att alla är överens om temat och tonen i inbjudan och samtalet.
 • Anlita en erfaren moderator som styr samtalet på scenen.
 • Välj en plats som är neutral och även gärna har tradition av möten och samtal och där det rör sig mycket folk av olika slag.
 • Det är effektivt med riktade inbjudningar till grupper och personer som vi vet är intresserade av frågan.
 • Ha schysst fika – se till att förbereda eventuellt cateringföretag på att t ex inte använda engångsartiklar om du ska prata hållbarhet.
sv