Skolors elevråd bidrar till kommunal process

– exempel Grönt elevråd

Grönt elevråd genomfördes våren 2020

Syfte: att tjänstepersoner på kommunen får ta del av ungas perspektiv inom miljö- och klimatarbete, som har förankring hos unga med olika bakgrund.

Ungdomar lägger ut bilder på de globala hållbarhetsmålen på golvet
Ungdomar sitter i ett rum framför en skrivtavla där det står "Grönt elevråd"

Kort om Grönt elevråd: 20 elever i åk 7-8 från fyra skolor deltog i processen. Vi bjöd in samtliga skolor i Malmö som har ett högstadium, för att få en bredd i deltagandet. Eleverna jobbade med miljö- och klimattemat vid flera tillfällen under ledning av en processledare. De utforskade och diskuterade miljöfrågor och funderade över sina visioner för Malmös framtid.

Eleverna träffade också tjänstepersoner i en digital workshop för ömsesidigt utbyte. Deras arbete mynnade ut i en skriftlig översikt över deras visioner och idéer, samt en film på samma tema, som bland annat använts i framtagandet av ett nytt miljöprogram för Malmö.

"Det är värdefullt för att jag har kunnat hjälpa klimatet och min röst har blivit hörd.”

- En av eleverna i slututvärderingen

Varför metoden är bra

  • En tydlig och lättillgänglig kanal för tjänstepersoner som har nytta av ungas perspektiv på sitt arbetsområde.
  • En möjlighet för eleverna att påverka och samtidigt få större förståelse för hur kommunen arbetar.
  • Ett konkret sätt för skolor att samarbeta med det omgivande samhället och få nya tankar till sitt eget hållbarhetsarbete.
  • Resulterar i en sammanställning av tankar från unga som kan användas som underlag i olika planerings/beslutsprocesser.
  • Genom att gå via skolors elevråd, snarare än till exempel föreningar eller särskilt intresserade, har processen stor legitimitet.

Vid genomförande av metoden – tänk på att:

  • Ha ett konkret mål med processen från början så att elevernas tankar verkligen används.
  • Försök ha god framförhållning för att lyckas tajma skolornas möjlighet till samarbete med processer i staden där ungas input behövs.
  • Eftersträva bredd i gruppen, dvs elever med olika bakgrund och intressen.
  • Metoden går att genomföra i större eller mindre skala beroende på tillgängliga resurser.
sv