Unga blir ambassadörer för sina idéer inom ett tema

– exempel Unga havsambassadörer

Unga havsambassadörer

Syfte: Att unga blir engagerade i havsmiljöfrågor och delger idéer och engagemang med tjänstepersoner och andra målgrupper.

Kort om Unga havsambassadörer: Tolv elever i årskurs 8 och 9 från två skolor i Malmö deltog i en process med ett tiotal träffar under läsåret 19/20, ledd av pedagoger på Marint kunskapscenter. De unga havsambassadörerna fick fördjupad undervisning om miljöfrågor kopplat till havet och arbeta fram egna idéer om hur en del av Malmös strandområde kan bli mer attraktiv för unga.

 


På en workshop med tjänstepersoner från olika förvaltningar i Malmö stad presenterade ungdomarna sina idéer och fick feedback från de vuxna deltagarna. Under våren 2020 medverkade havsambassadörerna i samarbeten med andra aktörer, exempelvis i möte med UD och miljödepartementet om unga och havsmiljöfrågor, kanalstädning på Havets dag, samt en konstutställning kopplat till havet. De unga havsambassadörerna har även spridit sin kunskap och engagemang till andra elever på sina skolor.

Det var coolt att vara med som en ung person och få se sina tankar och åsikter, och även tankarna från mina klasskamrater, bli framförda till de personer som faktiskt kan göra skillnad. /En havsambassadör i åk 9

Varför metoden är bra:

  • Ungdomarna får tid att landa och fördjupa sig i ett ämne.
  • Att processen pågår under flera träffar och ett helt läsår ger möjlighet att ha dialog och diskussion mer på djupet och ger även sociala vinster för både vuxna och unga.
  • Ungdomarna stärks i att sprida vidare kunskap och fungera som förebilder för andra.
  • Ungdomarna växer i sina roller, då de upplever att de blir lyssnade på och kan påverka.
  • Det finns en koppling mellan elevernas idéer och verkligheten, de arbetar med ett riktigt uppdrag.

Vid genomförande av metoden - tänk på att:

  • Låt deltagarna själva välja att vara med i processen så att det finns ett intresse hos dem från början.
  • Fokusera processen kring ett uppdrag eller en utmaning som ambassadörerna arbetar med som är ”på riktigt”, dvs där en aktör är tydlig mottagare av deras idéer.
  • Ha ett uppdrag som är väl förankrat hos mottagarna, som är realistiskt att genomföra och som det finns resurser till. Annars är risken att ungdomarna känner hopplöshet när deras idéer inte förverkligas.
  • Var tydlig mot deltagarna hur förutsättningarna och tidsperspektivet ser ut och återkoppla till deltagarna hur deras idéer tas emot och används.
Gruppbild av alla som deltog i Demokratilabbet
sv