Ungas delaktighet i miljö- och klimatarbete

Verktyg, tips och erfarenheter

Barn och unga har rätt att höras i frågor som rör dem. Det står i FN:s konvention för barnets rättigheter, som numera är svensk lag. Barn saknar dock rösträtt vid allmänna val och saknar även tillgång till många andra kanaler som vuxna använder för att påverka samhällsutvecklingen. Samtidigt påverkas barn och unga ofta i hög grad av beslut som fattas. De kommer att leva längre tid med de beslut som fattas idag, än vuxna.

Genom att inkludera barn och ungas perspektiv, får beslutsfattare nya perspektiv på sitt arbete som kan leda till bättre beslut. Det är också viktigt för unga att känna sig inkluderade och lyssnade på. Malmö stad, i samarbete med andra organisationer, har testat metoder och plattformar för att förbättra stadens möjligheter att inkludera barn och unga i miljö- och klimatarbetet. Erfarenheter, material och tips delas här.

Testade metoder och plattformar i Malmö

Röster från unga

Delaktighetstrappan
Delaktighetstrappan
Delaktighet kan ske på olika nivåer, ta hjälp av delaktighetstrappan för att kolla vad som passar i ditt sammanhang. (Illustration från rapporten En modell för fysisk stadsförnyelse i samverkan)

Länktips

sv