$left
$middle

3. Vardagslivet fortsätter – vad händer nu?

Tiden kring utredningen är ofta fylld av oro och frågor. En del som är i denna situation har redan kontakt med kommunen, men för andra är det nytt och främmande.

Biståndshandläggaren är en nyckelperson för att få hjälp från kommunen. En biståndshandläggare arbetar med att utreda behovet av hjälp och stöd från kommunen. Det kan handla om personens rätt till hemtjänst, olika sociala insatser som dagverksamhet eller ledsagning, avlastande insatser eller särskilt boende.

”Första gången biståndshandläggaren besökte oss så ledde det inte till att vi ansökte om någon insats, men det blev en bra början. Vi fick information och framför allt ett ansikte på kommunen... ja, det känns nästan så. Efter första besöket kändes det mycket enklare att ta kontakt.”

Anonym

Har du eller den närstående inte träffat en biståndshandläggare tidigare går det bra att kontakta dem för att få reda på vad kommunen kan erbjuda. Detta även om det inte är aktuellt att ansöka om stöd och insatser just nu.

Kunskap i rätt takt

Alla människor fungerar olika, men ett generellt råd till anhöriga är att inte ha för bråttom. Det är lätt att känna att man måste ta reda på allting på en gång, men ibland väcker det bara mer oro. Försök istället att gå i takt med personen som är under utredning.

Via kommunens demenssjuksköterskor finns det möjlighet att gå en utbildning kring demens och bemötande för anhöriga.

Med ökad kunskap blir det förhoppningsvis enklare att förstå och acceptera sjukdomen. När du har accepterat är det lättare att välja och ta emot insatser och stöd för att ni tillsammans ska kunna må så bra som möjligt.

För dig som känner dig redo att ta reda på mer om demenssjukdomar så har vi gjort ett urval nedan. Det finns även gott om litteratur på området.

sv