$left
$middle

5. Samlade stödfunktioner, kontaktuppgifter och länkar

Det kan vara en utmaning att hitta rätt information i rätt läge. Önskeläget är att både anhörig och närstående får information så tidigt som möjligt om vart de kan vända sig och vilket stöd som finns att få. Här har vi sammanställt de viktigaste kontaktvägarna.

Viktiga stödfunktioner i Malmö stad

Inom Malmö stad finns en rad grundläggande stödfunktioner till dig som är anhörig. Annars kan Malmö stads kontaktcenter hjälpa dig att hitta rätt.

Kontakta Malmö stads kontaktcenter

Telefon: 040-34 10 00, vardagar klockan 08.00-17.00
E-post: malmostad@malmo.se

Andra verksamheter

Mötesplatser för seniorer

Det finns tio öppna mötesplatser för seniorer runt om i Malmö. Här kan anhörig och närstående delta i olika aktiviteter och få nya upplevelser tillsammans med andra.

”Efter en tid tyckte jag att det var svårt att åka ner på stan och gå på konditori, något vi annars tyckt om att göra. I stället har vi börjat gå till mötesplatsen och fika där. Det känns tryggare och de vet vilka vi är.”

Anonym

Vårdcentralen

Vårdcentralen ansvarar för patienten under utredning och även för uppföljningen framåt. De ska även lyssna in anhörigas behov och erbjuda stöd. Här finns möjlighet till kurator och psykologstöd.

Anhöriglinjen

Vill du prata med en medmänniska? Har du frågor om dina rättigheter? Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje är en nationell stödtelefon som bemannas av volontärer.

Anhörigföreningar i Malmö

Det finns stöd att få i olika föreningar. I Malmö finns två lokala anhörigföreningar men även lokala nationella föreningar som ger stöd till anhöriga. Alzheimer Sverige är en sådan.

Externa länkar och nationella föreningar

Det finns mycket information att söka på nätet. Här är ett urval av webbplatser.

sv