$left
$middle

8. Att må bra – på egen hand och tillsammans

När någon drabbas av en demenssjukdom så påverkar det hela livssituationen både för den drabbade och de runtomkring. Utmaningen ligger i att försöka fortsätta leva som vanligt, men utifrån nya förutsättningar.

I den mån det är möjligt ska man fortsätta att göra de saker man mår bra av. Det gäller både anhörig och närstående. Det kan vara aktiviteter på egen hand eller tillsammans med varandra.

Men många gånger räcker inte orken eller tiden till för anhöriga. Det kan vara stor utmaning att både hantera sjukdom och anhörigroll och samtidigt fortsätta vara den man är och göra det man vill.

Gemensamma aktiviteter

Att göra mer av det som fungerar och som ger glädje kan hjälpa er till att må bättre tillsammans.

På någon av Malmö stads tio mötesplatser kan man ta en enkel fika eller lunch eller delta i aktiviteter, på egen hand eller tillsammans.

Även föreningslivet erbjuder möjligheter att göra saker ihop.

Minneskören i Malmö

En aktivitet som finns i Malmö är Minneskören som har en omtyckt verksamhet där anhöriga och närstående kan delta tillsammans. Utöver körsången så fikar de och lär känna varandra.

”Vi började sjunga i Minneskören och det har varit väldigt positivt. Där träffar jag och Martin andra i liknande situation, det är kravlöst och vi har roligt tillsammans.”

Anonym

Upplev konst och kultur tillsammans

"Konst & kultur Tillsammans" är en grupp där du som anhörig deltar tillsammans med din närstående. I gruppen får man prova på olika konst- och kulturformer med målet att både få nya upplevelser och må bra. Gruppen leds av anhörigkonsulenter, Silviasystrar och aktivitetsledare på Malmö stads mötesplatser.

Aktiviteter på mötesplatser för seniorer

Malmö stad erbjuder olika aktiviteter på mötesplatser runt om i Malmö. Här finns plats för social samvaro och möjlighet att delta och engagera sig i den utsträckning som besökaren själv väljer.

Malmö stad skickar också ut en tidning fyra gånger per år till alla som är över 70 år i Malmö, som heter Vi tillsammans. I den finns alla mötesplatsers aktivitetsprogram. Kanske kan du hitta en aktivitet där som du mår bra av.

Resa och socialt umgänge

De som rest mycket i livet vill ofta kunna fortsätta att göra det. Det är dock viktigt att vara lyhörd för vad den närstående klarar av. Att ställas inför kravfyllda situationer med mycket intryck kan skapa stress och oro. Tänk på att planera resan så noga som möjligt för att minimera situationer som kan skapa onödig oro.

Fester och andra sociala sammanhang är också något som kan skapa stress. Den som har en demenssjukdom får svårare att umgås med flera och samtala i grupp, och börjar ofta undvika sådana aktiviteter.

Umgänget kan förändras både för att man själv som anhörig inte alltid orkar upprätthålla kontakterna, och för att vänner ibland på grund av osäkerhet och okunskap drar sig undan. Försök att anpassa och förändra sättet att umgås, exempelvis träffa färre vänner i taget.

”Jag och min man har alltid haft mycket fester och stort umgänge så det var en sorg när det inte längre fungerade. Men det har blivit bra, våra vänner förstår och vi träffas nu i mindre grupper och tar det lite lugnare, då går det hur bra som helst. Jag känner att vännerna finns kvar.”

Anonym

Olika typer av samtalsstöd

Det kan vara skönt att prata med någon om den situation man befinner sig i. Anhörigkonsulenterna erbjuder både enskilt samtalsstöd och i grupp.

Behöver du en mer djupgående kontakt går det att söka samtalsstöd med kurator eller psykolog via vårdcentralen. Du kan också bli remitterad till en privat samtalsmottagning.

Om den närstående är patient på Minnesmottagningen finns kuratorer där som erbjuder samtalsstöd.

Anhöriggrupper

Kommunens anhörigkonsulenter har samtalsgrupper för anhöriga till personer med demenssjukdom. För en del är det ett uppskattat sätt att träffa andra i liknande situation för samtal och erfarenhetsutbyte. Det finns grupper för både maka/make/partner och vuxna barn till den drabbade.

Samtals- och informationsgrupp för den närstående

För den som nyligen fått en demensdiagnos och är mellan 65 och 85 år erbjuder demenssjuksköterskor och Silviasystrar en samtalsgrupp. Det är en möjlighet för den som är sjuk att träffa andra i liknande situation. Kontakta gärna demenssjuksköterska eller Silviasyster för att höra om det kan vara något för just din närstående.

Anhörigföreningar

Det finns värdefullt stöd att få i olika föreningar. I Malmö finns två anhörigföreningar men även lokalt representerade nationella föreningar som ger stöd till anhöriga. Alzheimer Sverige är en sådan.

sv