$left
$middle

Språksommar – Språkutvecklande praktik

Du som handledare har goda möjligheter att bidra till språkutveckling för den person som du handleder. Genom att samtala och knyta an till personen ökar chanserna till att språket utvecklas.

Att tänka på

 • Tala tydligt, i lugnt tempo.Använd ditt kroppsspråk och gestikulera. Skapa ett stöttande klimat. Om du använder uttryck såsom “det hoppar vi över”, så kan det vara bra att förtydliga vad som menas.
 • Ge tid – stress är en av språkets värsta fiender.
 • Använd bilder och annat visuellt stöd.
 • Artikulera

Både du och språkpraktikanten kan känna osäkerhet i början. Underlätta för varandra genom att prata om hur ni vill ha det.

 • Hur vill du att jag gör om språket blir fel? Ska jag rätta dig?
 • Vill du att jag ”fyller i” om du letar efter ord?
 • Vad kan jag göra för att underlätta för dig?

Språket och kulturen på arbetet

Språk är beroende av en kontext, ett sammanhang, och man pratar på olika sätt i olika sammanhang. Språket och samspelet är inte det samma på fikarasten som på mötet eller i kontakten med skolan. Språket är också kulturellt knutet med olika koder för samtal och samspel. Det kan handla om hur nära man står varandra rent fysiskt vid ett samtal, eller hur man gör för att få ordet när man vill säga något. Det kan vara oerhört värdefullt om någon på den nya arbetsplatsen kan berätta om de ”oskrivna reglerna” som finns hos er.

Tips vid instruktioner

 • Be praktikanten att förklara, upprepa eller bolla tillbaka instruktionen.
 • Ge enskilda instruktioner i stället för gruppinstruktioner.
 • Visa att du uppskattar att hen vågar fråga.
 • Ge tid för att tänka igenom och formulera.
 • Gör uppgifter tillsammans i par eller gruppvis.
 • Tänk på tempo och talutrymme.

Material

Kontakta oss

sv