$left
$middle

Anpassad praktik

Det finns ett antal praktikplatser framtagna till ungdomar med behov av en anpassad praktik. Platserna förmedlas till unga Malmöbor via gymnasie- och grundskolor och Ung Malmö.

Praktik med stöd

Vad som avses med en anpassad praktik kan vara olika beroende på vilken stödbild praktikanten har. Ungdomen söker sin praktikplats via sin kurator eller studie- och yrkesvägledare och matchas sedan till en lämplig praktikplats av Ung i Sommar. Ungdomen ska vara praktikredo, det vill säga klara av att praktisera 4 veckor.

Ung i sommar matchar praktikant med praktikplats utifrån 1-3 av dessa stöd:

  • Struktur och tydliga instruktioner
  • Stödjande och nära handledarskap
  • Lugn miljö med möjlighet till paus

Förberedelser

Praktikplatser som anmält in att de kan erbjuda anpassad praktik ska förbereda sig precis som vanligt. Läs mer om förberedelser i avsnittet Innan praktiken.

Om behov finns ska kurator eller SYV tillsammans med praktikanten boka in ett besök till er arbetsplats innan praktikstart. Detta för att praktikanten och ni som arbetsplats ska få möjlighet att lära känna varandra och säkerställa att praktikupplägget funkar för er båda. Vid besöket kan ni tillsammans prata mer om den anpassning som behövs, praktikupplägg samt göra en rundvandring av arbetsplatsen. 

Kontakta oss

Ung i sommar

Telefon:
040-34 23 23
sv