$left
$middle

Innan praktiken

Rollen som handledare är väldigt viktigt för hur praktiken som helhet upplevs. Här har vi samlat tips som kan få praktikanten att känna sig extra välkommen och att ni som praktikplats känner er förberedda. En god introduktion gör stor skillnad.

  • Förbered dina kollegor på att ni ska ta emot en eller flera sommarpraktikanter.
  • Behövs eventuella arbetskläder? Tillgång till omklädningsrum, passerkort/taggar, inloggningsuppgifter? Behöver du praktikantens fyra sista siffror för att ordna med exempelvis inlogg så kontakta praktikanten om detta då vi på Ung i sommar inte lämnar ut sådan information.
  • Förbered en introduktion för första dagen. Ta gärna hjälp av checklistorna nedan.
  • Gör ett schema för hela praktikperioden. Det blir lättare och tydligare för praktikanten och för er om en plan och ett schema finns.
  • Fundera även på vilka praktikuppgifter praktikanten ska utföra.

Checklistor

Exempel på praktikuppgifter

Ibland kan praktikplatsen behöva inspiration till hur praktikanten ska sysselsättas under praktikperioden. Här följer några förslag på hur ni på praktikplatsen kan tänka kring praktikuppgifter.

Kontakta oss

sv