$left
$middle

Efter praktiken

Efter praktiken är det bra att utvärdera både praktikantens och arbetsplatsens insats. Även vi på Ung i sommar vill gärna ha återkoppling på vad ni tycker om vårt arbete.

Närvarorapportering

Praktikanten får endast betalt för den tid som hen är på praktikplatsen. Det utbetalas ingen sjukersättning vid sjukdom.

Så rapporterar du närvaron

Närvaro ska rapporteras vid två tillfällen: I månadsskiftet och när perioden är slut. Du kan rapportera varje dag eller vecka om du vill. En utförligare instruktion finns på Mina sidor. I stora drag väljer du vilken månad som avses samt hur många timmar som ska rapporteras in för den månaden.

OBS! Max 120 timmar får lov att rapporteras per praktikant

Utvärderingsenkät från Ung i sommar

Glöm inte svara på utvärderingsenkäten som du får en direktlänk till via ett sms och genom e-post från Ung i sommar ett tag efter praktiken är avslutad för säsongen. Detta hjälper Ung i sommar att förbättra sitt arbete.

Intern utvärdering

Gör gärna en kort intern utvärdering av praktiken som ger en överblick av vad som gick bra och vad som kan blir bättre. Utvärderingen bidrar till att förenkla arbetet inför nästa praktiksäsong.

Fundera gärna igenom hur förberedelserna och informationen till praktikanten fungerade i uppstarten av praktiken till exempel handledningens upplägg, schema, anpassade arbetsuppgifter, information om arbetsmiljö, regler och information till övrig personal om praktiken. Hur tyckte annan personal att det fungerade?

Kontakta oss

sv