$left
$middle

Under praktiken

Troligen kan praktikanten vara lite nervös de första dagarna så få praktikanten att känna sig välkommen på er arbetsplats. Här nedan hittar du en checklista och tips vid daglig avstämning.

Om praktikanten missköter sig

Ha ett klargörande samtal med praktikanten för att tydliggöra problembilden och vad som inte fungerar. Vänta inte med detta samtal utan ta det så snart som möjligt. Tillsammans kan ni arbeta för att en förbättring ska ske. Använd gärna Misskötssamhetstrappan.

Kontaktuppgifter till praktikantens närmast anhörig

Ibland önskar handledare och kontaktpersoner uppgifter till praktikantens närmast anhörig. Praktikanten har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter om sina närstående till praktikplatsen, men det står fritt som handledare att fråga. Oftast aktualiseras behovet att nå närmast anhörig i samband med en särskild situation. Ung i sommar har kontaktuppgifter som praktikanten uppgett i sin ansökan. Finns behovet att komma i kontakt med närmast anhörig behöver man vända sig direkt till Ung i sommar som kontaktar vidare.

Riskbedömning

Kontakta oss

sv