$left
$middle

Konsekvenstrappa

Om det skulle uppstå problem under praktiken så har vi tagit fram konsekvenstrappan som ett stöd för dig. Läs stegen nedan. Praktiken får inte avbrytas utan att de fyra stegen har följts.

Vad är misskötssamhet?

Att vara olovligt frånvarande, komma försent upprepade gånger eller bete sig kränkande mot andra praktikanter och medarbetare, är exempel på misskötsamhet.

Akut situation

Om det uppstår en akut situation, såsom hot eller våld, har er arbetsplats mandat att fatta de beslut som behövs för att hålla arbetsmiljön säker. Arbetsplatsen förhåller sig till den egna förvaltningens föreskrifter om hot och våld. Exempel på akuta åtgärder är att tillfälligt stänga av en praktikant från praktiken, eller att begära handräckning från polisen. Därefter måste Ung i sommar kontaktas. Om en praktikant utsätts för en olycka, hot, våld eller andra missförhållanden under praktiken, behöver vi på Ung i sommar bli kontaktade av er på arbetsplatsen.
sv