$left
$middle

Frågor och svar

Här hittar du de mest förekommande frågorna och svaren om att ta emot en sommarpraktikant. Om du inte hittar svaren du söker är du välkommen att kontakta oss.

Praktisera och handleda genom Ung i sommar

Om praktiken

Praktikersättning och utbetalning

Arbetsutrustning, kläder och resor

Har du fortfarande frågor?

Kontakta oss:

E-post: ungisommar@malmo.se
Telefon: 040-34 23 23, måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Kontakta oss

sv