$left
$middle

Fairtrade Citys verksamhet

Fairtrade City vilar arbetar med att öka andelen rättvist handlade produkter som Malmö stad köper in och öka medvetenheten och engagemanget för schysst konsumtion i hela Malmö.

Ökad andel rättvist handlade produkter genom i upphandling

Den offentliga sektorn är en stor konsument och genom att ställa etiska krav på stadens konsumtion kan vi därmed göra betydlig skillnad. På Malmö stads upphandlingsenhet finns ett flertal hålbarhetskoordinatorer, varav en ingår i Malmö Fairtrade Citys styrgrupp. Detta samarbete har under åren varit en framgångsfaktor för att få in etiska krav i nya upphandlingar.

För att arbetet inte ska bli alltför resurskrävande för Malmö stad är tredjepartscertifieringar av högsta intresse. Det innebär att en tredje oberoende part kontrollerar att producenten lever upp till de villkor och förutsättningar som certifieraren ställer.

Ett exempel på en tredjepartscertifiering är Fairtrade. Hittills är det framförallt inom produktgruppen livsmedel som det funnits tredjepartscertifieringar för etiska krav, men det börjar komma motsvarande certifieringar inom andra fält, till exempel textil och IT.

99 procent etiskt certifierat kaffe

Ett resultat av arbetet med upphandling är att kaffet som köps inom Malmö stad har gått från 0,5 procent etiskt certifierad år 2006, till hela 99 procent etiskt certifierat år 2019.

Utåtriktade aktiviteter för ökat engagemang

När vi arrangerar evenemang strävar vi efter att skapa positiva upplevelser och konkret handlingskraft kring hållbar konsumtion och livsstil. Ofta handlar våra arrangemang inte uteslutande om rättvis handel, utan även om andra delar av hållbar konsumtion.

Det kan till exempel vara att ta tillvara på jordens resurser bättre genom att dela fler prylar mellan varandra istället för att alla äger allt själva, eller genom att göra nya saker av sådant som annars skulle slängas. Det kan också handla om till exempel biologisk mångfald och hur viktiga pollinatörer är för människans matförsörjning.

Oavsett vad eventets huvudtema är så finns frågan om rättvis handel alltid med på ett eller annat vis. Ofta samarbetar vi med flera andra aktörer i staden kring evenemangen, såsom ideella föreningar eller lokala näringsidkare.

Kontaktinformation

Malmö Fairtrade City

sv