Malmö är diplomerad som en Fairtrade City – ett resultat av samverkan mellan Malmö stad och lokala aktörer. Målet är mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen. Genom att agera lokalt bidrar vi globalt.

På gång just nu

På grund av Corona-pandemin arrangerar vi på Malmö Fairtrade City för tillfället inga utåtriktade fysiska aktiviteter. Medan vi längtar efter att få göra det gör vi annat istället! Vi har till exempel skickat in en ansökan till EU-kommissionens utmärkelse EU Cities for Fair and Ethical Trade Award vilket innebär att en jury ska utse vilken stad inom EU som är bäst på hållbar konsumtion och rättvis handel. Vinnaren utses i höst, håll tummarna!

Vi arbetar också vidare med att bland annat ställa etiska krav vid nya upphandlingar. Lite längre fram kommer vi kunna berätta om en ny satsning vi gör tillsammans med lokala butiker som ska göra det lättare för Malmöbor att göra schyssta val i butiken.

99 procent av Malmö stads kaffe är etiskt certifierat

I Sverige dricker vi 3,2 koppar kaffe per person och dag vilket placerar oss på en andra plats, våra finska grannar är världsbäst med totalt 3,5 koppar. Som storkonsumenter av kaffe kan vi i Sverige göra stor skillnad genom att fika schysst och välja etiskt certifierat kaffe.

Andelen etiskt certifierat kaffe som dricks i Malmö stads verksamheter har ökat från 0,5 procent till 99 procent sedan Malmö blev Sveriges första Fairtrade City 2006. Av detta är 87 procent rättvist handlat (läs mer om vad skillnaden är i vår FAQ).


Globala målen-symbol för hållbar konsumtion

Vi agerar lokalt och bidrar globalt

Fairtrade City-konceptet kan man säga är ett verktyg för Agenda 2030. Diplomeringen har direkt koppling till målen i Agenda 2030. Inte minst till mål 12 som handlar om att säkerställa en hållbar produktion och konsumtion i världen. Att Malmö stad är diplomerad som en Fairtrade City skapar förutsättningar för staden att arbeta aktivt och strukturerat för en etisk och hållbar konsumtion i hela kommunen.

Utöver mål 12 bidrar arbetet också till mål 1, 2, 5, 8, 16, 17.