Information om granskningsmetod

Varje år tar enheten för överförmyndarnämnden emot drygt 3 400 ekonomiska redovisningar (årsräkningar och sluträkningar) och cirka 3 800 redogörelser.

Granskningen av årsräkningen sker utifrån ett dragande system där handläggarna granskar utifrån det datum årsräkningen kommit in.

En första genomgång av dina inlämnade handlingar kommer att göras i samband med att de diarieförs. Om underskrift, redogörelse eller underlag saknas så är din årsräkning ofullständig. Vi kommer då att begära in dessa kompletteringar. Detta görs utan att granskningen påbörjats.

För att fortsätta förbättra skyddet för huvudmännen kommer 10 procent av alla årsräkningar vara föremål för en djupare granskning och kontakt kan komma att tas med huvudmannen själv och/eller tredjeman angående ekonomin och ställföreträdarens kontakt med huvudmannen.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv