Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förteckning över egendom

När du blivit förordnad som god man för ett ensamkommande barn har du enligt lag två (2) månader på dig att lämna in en förteckning över barnets egendom till överförmyndaren. I förteckningen ska du redovisa barnets tillgångar och skulder per förordnandedagen, det vill säga den dag du blev utsedd som god man.

Om barnet inte har några tillgångar eller skulder

Om barnet inte har några tillgångar eller skulder ska du ändå skicka in en förteckning som i det fallet redovisar noll kronor i tillgångar och noll kronor i skulder.

Befrielse från att lämna in årsräkning eller sluträkning

Om det framgår i förteckningen att barnet har inga eller låga tillgångar fattar överförmyndarnämnden samtidigt beslut om att du inte behöver lämna in årsräkning och sluträkning. Tänk på att du aldrig kan bli befriad från att lämna in redogörelse.

Om barnet får större tillgångar under ditt uppdrag

Om barnet under ditt uppdrag får större tillgångar, utöver de vanliga ersättningarna såsom CSN eller dagersättning, måste du meddela enheten för överförmyndarärenden. Beslutet om befrielse att lämna in årsräkning och sluträkning kan då behöva omprövas. Dagersättningen som Migrationsverket betalar ut räknas inte med i det fallet, eftersom den anses vara nödvändig för barnets löpande försörjning.

Om du tagit över uppdraget från en annan god man

Du behöver inte lämna in någon förteckning när du tagit över ett uppdrag från någon annan god man, det vill säga om det skett ett byte av god man. Du ska dock dubbelkolla om det har skickats in en förteckning över egendom. Om inte, måste du omgående skicka in en förteckning över egendom.

Du ska också kolla om det finns beslut om befrielse från att skicka in årsräkning och sluträkning. Kontakta enheten för överförmyndarärenden om du har några frågor.