Redogörelse och slutredogörelse

Du ska regelbundet skicka in en skriftlig redogörelse till enheten för överförmyndarärenden under ditt uppdrag som god man. Redogörelsen ska du skicka in enligt det inlämningsschema som gäller i Malmö. Om ditt uppdrag som god man har upphört ska du skicka in en slutredogörelse senast en månad efter upphörandedatumet.

I både redogörelsen och slutredogörelsen ska du bland annat ange

 • hur ofta du har träffat barnet
 • vilka behov barnet har haft
 • vilka kontakter du har haft
 • vad du har behövt göra för att barnet ska ha det bra
 • andra viktiga händelser som hänt i barnets liv.

Du ska använda samma blankett för redogörelse och slutredogörelse.

Lämna in redogörelse – barn utan uppehållstillstånd

Om barnet du hjälper ännu inte har fått uppehållstillstånd i Sverige ska du lämna in en redogörelse var fjärde månad och då gäller fasta redogörelserperioder.

De fasta redogörelseperioderna är

 • 1 januari–30 april
 • 1 maj–30 augusti
 • 1 september–31 december.

Exempel

Om du blev förordnad som god man den 3 mars innebär det att den första redogörelsen ska täcka tidsperioden den 3 mars–30 april. Andra redogörelsen som du skickar in ska avse redogörelseperioden 1 maj–31 augusti och så vidare.

Om barnet precis fått beviljat uppehållstillstånd

Om barnet precis har beviljats uppehållstillstånd ska du lämna in en redogörelse. Det du ska tänka på är att lägga till en extra månad efter datumet för beviljat uppehållstillstånd. Redogörelsen ska då skickas in inom en månad efter denna förlängda period. Anledningen till det är att det högre arvodet betalas ut en månad extra efter beviljat uppehållstillstånd. 

Exempel

Om barnet beviljades uppehållstillstånd den 13 april är redogörelseperioden 1 januari–13 maj och du ska därför skicka in redogörelsen senast den 13 juni. Nästa redogörelse skickas in per 31 december med redogörelseperiod 14 maj–31 december. Den lämnas in tidigast 1 januari året som följer.

Lämna in redogörelse – barn med uppehållstillstånd

I uppdrag för ensamkommande barn med beviljat uppehållstillstånd ska du skicka in redogörelse en gång per kalenderår med brytdatum 31 december.

Exempel

Om du blev utsedd som god man den 15 september blir din redogörelseperiod 15 september–31 december. Denna redogörelse kan du tidigast skicka in den 1 januari året som följer, men senast den 31 januari för att undvika avdrag på ditt arvode.

Slutredogörelse

Om ditt uppdrag som god man har upphört ska du skicka in en slutredogörelse senast en månad efter upphörandedatumet. Använd samma blankett som för vanlig redogörelse.

Slutredogörelseperioden är

 • från det första datumet sedan den senaste redogörelsen granskades
 • till upphörandedatumet för ditt uppdrag.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv