Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Att tänka på i uppdraget som ställföreträdare för ensamkommande barn

Naturligtvis är varje ärende speciellt där turordningen kan ändras eller andra saker behöva åtgärdas.

Utöver punkterna nedan är det viktigt i ditt uppdrag att du löpande informerar dig om barnets behov och utvecklingen av barnets eventuella asylärende.

Håll också fortlöpande kontakt med överförmyndaren och meddela alla förändringar, till exempel om barnet

  • flyttar
  • får uppehållstillstånd
  • blir folkbokfört
  • avviker, etcetera.