Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Årsräkning och sluträkning

De allra flesta som är gode män för ensamkommande barn är befriade från att lämna in årsräkning eller sluträkning till enheten för överförmyndarärenden, eftersom barnen sällan har någon större egendom eller inkomster. Men i det fall att du är redovisningsskyldig ska du lämna in en årsräkning per år samt en sluträkning när du avslutar ditt uppdrag.

Lämna in årsräkning

Årsräkningen ska ha kommit in till enheten för överförmyndarärenden tidigast den 1 januari och senast den sista februari varje år.

I årsräkningen ska du redovisa

  • barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt
  • eventuella tillgångar på överförmyndarspärrat konto
  • om barnet äger fast egendom
  • inkomster och utgifter under perioden.

Bifoga kontoutdrag

Till årsräkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från överförmyndarspärrat konto under året ska du också skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen använts till.

Lämna in sluträkning

En sluträkning ska innehålla samma uppgifter som en årsräkning och ska lämnas in efter att ditt uppdrag som god man har upphört.