Hur ensamkommande barn får sina pengar

Om barnet har sökt asyl

Migrationsverket har upphandlat ett avtal med ICA-banken. All dagersättning betalas ut till asylsökanden via denna bank och varje enskild asylsökande får ett eget ICA-uttagskort.

Om barnet fyllt 16 år

Om barnet har fyllt 16 år kan hen själv ansöka om dagersättning. Annars måste barnet vänta på god man som lämnar in ansökan. ICA-uttagskort skickas då även till god man, som sedan får välja att lämna ut kortet till barnet eller inte.

Om barnet inte har sökt asyl

Det utgår ingen daglig ersättning eller dagligt bidrag till ensamkommande barn utanför asylsystemet. Ta kontakt med socialtjänsten och fråga om vilka bidrag som går att söka.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv