Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Hur ensamkommande barn får sina pengar

Om barnet har sökt asyl

Migrationsverket har upphandlat ett avtal med ICA-banken. All dagersättning betalas ut till asylsökanden via denna bank och varje enskild asylsökande får ett eget ICA-uttagskort.

Migrationsverket

Om barnet fyllt 16 år

Om barnet har fyllt 16 år kan hen själv ansöka om dagersättning. Annars måste barnet vänta på god man som lämnar in ansökan. ICA-uttagskort skickas då även till god man, som sedan får välja att lämna ut kortet till barnet eller inte.

Om barnet inte har sökt asyl

Det utgår ingen daglig ersättning eller dagligt bidrag till ensamkommande barn utanför asylsystemet. Ta kontakt med socialtjänsten och fråga om vilka bidrag som går att söka.