$left
$middle

Att tänka på i uppdraget om barnet beviljats uppehållstillstånd

Naturligtvis är varje ärende speciellt där turordningen kan ändras eller andra saker behöva åtgärdas.

Det som kan vara bra att känna till är att uppdraget förändras delvis i sin karaktär, då den akuta fasen när barnet sökte uppehållstillstånd och/eller asyl är avslutad.

Barnet behöver nu en mer långsiktig planering inför framtiden i Sverige och brukar också själv framföra nya önskemål och visa nya behov. Det kan ibland vara svårt för en god man att möta och tillgodose alla dessa behov och önskemål.

sv