Vanliga frågor och svar om årsräkningar från ställföreträdare

Inlämning av årsräkning och redovisningar

Årsräkning

Verifikationer

Privata medel

Arvode, sociala och arbetsgivaravgifter

Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare

sv