$left
$middle

Ordlista - bra ord att kunna

Folkbokföring

Med folkbokföring menas att det registreras var du bor. Många rättigheter och skyldigheter du har beror på om du är folkbokförd, och på var du är folkbokförd.

Folktandvården

Folktandvården kallas den tandvård som drivs av den offentliga sjukvården. Alternativet till Folktandvården är den tandvård som drivs av privata företag.

Födelsebevis

Ett födelsebevis visar var och när du är född och vilka dina föräldrar är.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är den myndighet som ansvarar för trygghetssystemet. De sköter många av de ekonomiska bidrag som finns i Sverige, till exempelvis för barnfamiljer och sjuka.

Högkostnadskort

Högkostnadskortet är till för att du aldrig ska behöva betala mer än ett maxbelopp för läkarbesök under ett år. Varje gång du går till läkaren och betalar en avgift får du en stämpel i ditt högkostnadskort. När du har betalat maxbeloppet får du fri sjukvård under en period.

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har ansvar för den allmänna pensionen. Pension kallas de pengar som betalas ut till personer som har slutat arbeta på grund av ålder. 

Skatteverket

Skatteverket tar hand om den skatt som alla i Sverige betalar. De har också andra uppgifter, bland annat att ta hand om folkföringen och svenska ID-kort.

Äktenskapsbevis

Ett papper som bevisar att du är gift.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare är den eller de personer som är juridiskt ansvariga för ett barn. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare. Om föräldrarna inte kan ta hand om barnet kan andra personer vara vårdnadshavare. men det kan också vara andra personer om föräldrarna inte kan ta hand om barnet.

sv