Förskola och öppen förskola

I Malmö finns både förskolor och öppna förskolor. I förskola kan barn lära sig saker inför att de ska börja skolan. Öppna förskolan är en mötesplats för både föräldrar och barn.

Förskola

Barn kan gå i förskola från ett års ålder tills de börjar skolan. De flesta barn i Sverige går i förskola. Förskolan arbetar för barns utveckling och lärande. På förskolan är leken viktig och barnen får bland annat sjunga, dansa, göra musik, måla och spela teater. Små barn har väldigt lätt för att lära sig flera språk samtidigt. I förskolan lär sig barnet svenska och får en bra förberedelse inför att börja skolan. Förskolan kan också ge barn bättre hälsa och bättre förutsättningar att få ett jobb i framtiden.

Förskolan har ansvar för att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

I förskolan deltar barnet regelbundet och lär känna både andra barn och pedagoger.

Avgiften för förskolan anpassas efter familjens inkomst. Barn från tre år har rätt till ett visst antal timmar i förskola gratis.

Om du behöver hjälp

Du kan få svar på frågor om förskola och hjälp med ansökan om plats genom ett personligt besök eller per telefon eller mejl. Du kan gå till Integrationscenter, stadshusets reception och Statens servicecenter Rosengård. Där finns personal på plats som kan hjälpa till. Du kan också ringa eller mejla till Malmö stad för att få hjälp.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en öppen mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0 till 6 år. Här är du som förälder med ditt barn hela tiden. Det är gratis och du behöver inte ansöka om plats. På öppna förskolan finns utbildade pedagoger som håller i sångstund och läser böcker för barnen. De kan också ge råd och stöd om du behöver det.

På alla Malmö stads öppna förskolor finns språkträning för dig som behöver lära dig mer svenska. Du kan ta med dina barn på språkträningen.

Kontakta oss

 • Integrationscenter

  • E-post:  integrationscenter.asf@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 55
  • Telefontider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
  • Besöksadress:  Sallerupsvägen 11D
  • Besökstider: 
   Måndag och torsdag 14.00–16.00. Tisdag, onsdag och fredag 09.00–11.00.
sv